nasz wydruk i oprawa prac dyplomowych, tanio dla studenta, przegrywanie vhs na dvd, ksero kolorowe A3 A4, łódź bałuty, bindowanie, pieczątki modico colop nomo, wyrobienie pieczątki, teofilów, żubardź, zgierska, limanowskiego zachodnia, narutowicza, śródmieście, rynek bałucki, radogoszcz, laminowanie a3 a7, konwersja VHS na DVD - REGULAMIN

UWAGA! Od 4 do 15 grudnia z powodów zdrowotnych firma będzie nieczynna.
Przepraszamy za utrudnienia.

Pracujemy pn.-pt. w godz. 10-17, kontakt: 505 704 908, 42 663 9 663, email: biuro@edografia.pl

WAŻNA INFORMACJA!

Aktualnie przenieśliśmy naszą działalność do sieci internetowej i nie posiadamy już biura w którym można skonsultować usługę. To oznacza że w naszej ofercie pozostają tylko usługi wykonywane zdalnie z możliwością odbioru we wskazanym punkcie w Łodzi przy ul. Julianowskiej 1.
Za pomocą korespondencji e-mail biuro@edografia.pl oraz za pośrednictwem naszego sklepu allegro.pl będzie można zamawiać usługi z następującymi metodami odbioru: odbiór w punkcie, paczkomaty Inpost, Poczta Polska, Kurier.

Oto lista dostępnych usług:
 • pieczątki MODICO, NOMO, COLOP,
 • wydruk i oprawa prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, inżynierskich a także rozpraw doktorskich,
 • wizytówki w formacie 90x50 mm na kartonie 300 g/m2,
 • laminowanie przysłanych dokumentów,
 • kserokopie dokumentów powyżej 100 kopii.
 • Pliki do wydruku przyjmujemy TYLKO w wersji PDF. Dopuszczamy pliki dla OpenOffice, tj. ODT, ODS, ODP. Prace, dokumenty itp. do wielkości 10MB proszę wysyłać na adres e-mail biuro@edografia.pl, natomiast duże pliki (powyżej 10MB) przez chmurę, np. GoogleDisk, WeTransfer, DropBox itp. PROSZĘ PAMIĘTAĆ aby podać informacje NIEZBĘDNE do zrealizowania zlecenia takie, jak:
 • ilość egzemplarzy,
 • wydruk czarno-biały/kolorowy,
 • jednostronnie/dwustronnie,
 • typ oprawy, miękka lub twarda, a także kolor oprawy - strona www. patrz oprawy, podaj kolory.
 • Procedura wygląda następująco. Po odbiorze przesłanego zamówienia/zapotrzebowania, odsyłamy wycenę do akceptacji. Zamówienia powyżej 10,00 zł realizujemy tylko po przedpłacie, przelewem na konto mBank 36 1140 2004 0000 3602 7929 1230 lub BLIK-iem na telefon 607 175 425 (jest to przelew natychmiastowy).

  KALKULATOR WYDRUKÓW I OPRAW

  przelicz koszt wydruku i oprawy

  Wycena ma charakter orientacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego

  Doskonałej jakości wydruki

  → zobacz cennik wydruków

  Eleganckie oprawy prac

  → zobacz cennik opraw

  NOWOCZESNE PIECZĄTKI FLASHOWE W 10 MINUT, zobacz ceny

  → MODICO

  → NOMO

  → COLOP

  REGULAMIN F.H.U. EDOGRAFIA.PL

  dotyczący wykonywania usługi konwersji VHS na DVD ważny od dnia 25.08.2014 r.

  → poznaj szczegóły  → formularz zamówienia i regulamin konwersji - PDF do wydruku 
  → cennik NOMO w PDF  ikonka Adobe Reader 

  1. EDOGRAFIA.PL reprezentowana przez Cezarego Edoga, zwana dalej zleceniobiorcą, świadczy usługi w zakresie konwersji i obróbki materiału źródłowego, czyli nagrania wideo zawartego na nośnikach VHS i Video8 zapisanych w standardzie PAL i NTSC (tylko Video8), w celu zabezpieczenia ich długowieczności oraz wygody odtwarzania i przechowywania.
  2. Podstawą wykonania zamówienia są dane zawarte w › formularzu zamówienia, który wypełnia Klient.
  3. Za moment przyjęcia zamówienia i rozpoczęcia wykonywania usługi uznaje się chwilę, kiedy zleceniobiorca znajdzie się w posiadaniu wypełnionego formularza zamówienia i materiału źródłowego.
  4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie do 3 dni roboczych (dla 1 kasety) od momentu rozpoczęcia wykonywania usługi. Średni czas wykonania konwersji to 3 godziny robocze dla 1 godziny materiału wejściowego, np. 4-godzinna kaseta konwertowana i nagrywana jest w ciągu 12 godzin roboczych.
  5. Za wykonanie usługi uznaje się moment nadania w postaci przesyłki pocztowej lub kurierskiej materiału wynikowego, stanowiącego efekt wykonanej usługi wraz z materiałem źródłowym na adres Klienta lub moment powiadomienia Klienta o możliwości osobistego odbioru.
  6. Kwota należna zleceniobiorcy za wykonanie usługi jest obliczona w oparciu o ceny podane w cenniku na stronach http://www.edografia.pl.
  7. Podane w formularzu zamówienia dane osobowe służą wyłącznie do realizacji zlecenia. Dane te nie będą przetwarzane, archiwizowane ani udostępniane osobom trzecim.
  8. Konwersji do cyfrowego formatu wideo zostanie poddany materiał o czasie zadeklarowanym w formularzu zamówienia. Jeżeli w formularzu zamówienia Klient nie podał granic czasowych nagrania lub wytycznych dot. przegrywanego materiału, konwersji będzie podlegała cała długość nagrania na nośniku źródłowym.
  9. Konwersja do cyfrowego formatu wideo może zostać zatrzymana w przypadku wykrycia braku zapisu na nośniku trwającego dłużej niż 1 minutę (zazwyczaj jest to koniec nagrania).
  10. Powierzone zleceniobiorcy materiały służą wyłącznie do wykonania konwersji do formatu cyfrowego. Żadne nagrania, ani ich fragmenty nie będą archiwizowane przez zleceniobiorcę bez zgody zleceniodawcy oraz nie będą udostępniane osobom trzecim.
  11. Jeżeli jednak Klient zaznaczy w formularzu zamówienia opcję archiwizowania przez zleceniobiorcę materiału wideo, to taki materiał będzie bezpłatnie przechowywany w bezpiecznym miejscu, jednak nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia wykonania usługi. Przedłużenie czasu archiwizowania ponad 1 miesiąc nastąpi tylko na wyraźny wniosek Klienta.
  12. Mimo wykorzystania zaawansowanej technologii poprawiającej wizualnie jakość kopii (redukcja szumów, korekcja podstawy czasu) nie ma możliwości usunięcia wad obrazu i dźwięku wynikających ze zużycia, procesu starzenia się nośników magnetycznych, bądź usterek technicznych.
  13. Klient musi posiadać wszelkie prawa do materiału powierzonego zleceniobiorcy. Klient wypełniając formularz zamówienia, podpisuje również oświadczenie, że posiada wszelkie prawa do powierzonego zleceniobiorcy materiału źródłowego. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne wady prawne wynikające z treści i formy materiałów dostarczonych do konwersji, w tym za wszelkie naruszenia praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
  14. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie wad prawnych dotyczących materiałów źródłowych dostarczonych do kopiowania bądź obróbki, jak również w przypadku stwierdzenia wad technicznych dostarczonego nośnika, które mogą grozić uszkodzeniem sprzętu.
  15. Jeżeli zleceniobiorca zrezygnuje z wykonania usługi, to materiał źródłowy zostaje zwrócony Klientowi.
  16. Mimo, iż zleceniobiorca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa całego procesu, nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka utraty nagrań (np. działanie siły wyższej, uszkodzenie nośnika będącego w bardzo złym stanie technicznym itp.). Klient mając świadomość powyższego powinien dysponować kopiami powierzonych materiałów (szczególnie tych o dużej wartości). W razie ewentualnego uszkodzenia przez zleceniobiorcę dostarczonego przez Klienta nośnika, zleceniobiorca odpowiada jedynie do kwoty równej wartości czystego (nienagranego) nośnika.
  17. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odczytania materiału przez niektóre modele odtwarzaczy CD/DVD, które są niekompatybilne ze standardem zadeklarowanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
  18. Zleceniobiorca wykonuje usługę, której efektem jest materiał zapisany na nośnikach DVD-R, DVD+R i CD-R. Do nagrania wykorzystywane są nośniki sprawdzonej jakości, a przed oddaniem Klientowi materiały wynikowe są testowane.
  19. Płatność za usługę następuje w momencie odbioru materiału wynikowego wraz z materiałem źródłowym. Zleceniobiorca po wykonaniu usługi zwraca powierzony przez Klienta materiał źródłowy wraz z materiałami wynikowymi stanowiącymi efekt wykonanej przez zleceniobiorcę usługi.
  20. Płatność za usługę następuje w momencie odbioru zlecenia. Jeżeli usługa realizowana jest wysyłkowo, to płatność następuje przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) lub w formie przedpłaty na konto zleceniobiorcy przed wysłaniem materiałów.
  21. Klient otrzymuje rachunek wystawiony przez zleceniobiorcę oraz materiały wynikowe na nośniku wskazanym przez Klienta w ilości określonej w zamówieniu, a wszystkie dostarczone przez Klienta materiały źródłowe są jemu zwracane.
  22. Klient może zrezygnować ze zlecenia nieodpłatnie do momentu, w którym zleceniobiorca nie rozpoczął wykonywania usługi.
  23. Wszystkie koszty przesyłek pokrywa Klient - dotyczy wykonywania usług drogą wysyłkową.

  ↑ do menu  → poznaj szczegóły  → formularz zamówienia i regulamin konwersji - PDF do wydruku  ikonka Adobe Reader